info@huseyinpehlivan.av.tr | 0 232 501 20 20 | 0 232 441 55 58

ÇALIŞMA ALANLARI

* Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru.

* Aile hukuku ihtilafları (Boşanma, nafaka, velayet, mal rejimleri)

* Şahıs hukuku ihtilafları.(Soybağının reddi ve düzeltilmesi, nüfus kaydı düzeltilmesi, isim ve soy isim değiştirilmesi ve sair nüfus davaları)

* Miras hukuku ihtilafları (Miras paylaşımı, vasiyetnameden doğan davalar, tereke davaları)

* İş hukuku ihtilafları(Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve sair işçilik hakları,Toplu İş Sözleşmesinden doğan haklar, işe iade ve buna ilişkin tazminat davaları, sendika ihtilafları vs)

* Taşınmaz davaları (Tapu iptali, muvazaa, ortaklığın giderilmesi, inşaat ve tapu kaydı düzeltilmesi)

* Kira ihtilafları (Tahliye, tespit, akde aykırılık)

* Ticari davalar (Şirket ihtilafları, kooperatif ihtilafları, alacaklar, sözleşmeler, tasarrufun iptali vs)

* Vakıf mevzuatından doğan ihtilaflar.

* Tazminat davaları (Değişik sebeplere dayalı)

* Kurumsal icra takipleri ve bunlara bağlı davalar

* Kişisel İcra takipleri ve bunlara bağlı davalar

* Tüketici ihtilaflarından doğan davalar

* Ceza hukuku davaları

 

Mahkeme görevlendirmesi halinde;

Hukuki konularda bilirkişilik, tereke mümessilliği, miras ortaklığı temsilciliği, tereke defteri düzenlenmesi, vasilik işlemlerinin ve hesaplarının incelenmesi.